Pajacyk pomaga w kuchni :)
W roku szkolnym 2014/2015, po raz kolejny, Polska Akcja Humanitarna dofinansowuje posiłki w Specjalistycznych Placówkach Wsparcia Dziennego naszego stowarzyszenia. W naszych kuchniach pomaga PAJACYK DZIĘKUJEMY!  
Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Bank BPH 66 1060 0076 0000 3200 0133 2394