Dziękujemy :)
Dzieciaki przebywające na obozach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie wróciły już do swoich domów :) Przywiozły ze sobą wiele miłych wspomnień i niezapomnianych przygód. Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji wyjazdów. Szczególne podziękowania składamy Firmie KALTER, Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNY STOK, Zespołowi Szkół w Dubiczach Cerkiewnych, Departamentowi Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Białymstoku, naszym wolontariuszom oraz wszystkim innym osobom dobrej woli wspierającym nasze przedsięwzięcie. DZIĘKUJEMY!  
Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Bank BPH 66 1060 0076 0000 3200 0133 2394