"Nasze osiedle... dobrze widoczne"
We wtorek, 22 listopada dzieciaki z naszych świetlic rozdawały odblaski przechodniom na ulicach osiedla Starosielce. Akcja zorganizowana była przez Biuro Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzką Komendę Policji.
 
Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Bank BPH 66 1060 0076 0000 3200 0133 2394