"Nasze osiedle... dobrze widoczne"
We wtorek, 22 listopada dzieciaki z naszych świetlic rozdawały odblaski przechodniom na ulicach osiedla Starosielce. Akcja zorganizowana była przez Biuro Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzką Komendę Policji.
 
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929