Certyfikat Jakości :)
Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok przyznała naszemu stowarzyszeniu CERTYFIKAT JAKOŚCI spełniania standardów pracy w obszarach: współpraca z otoczeniem, komunikacja wewnętrzna, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami i ich pozyskiwanie, zarządzanie strategiczne. 20 lutego 2014 roku na uroczystej gali odebraliśmy z rąk Wojewody Podlaskiego Pana Macieja Żywno oraz Prezeski Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok Pani Bożeny Bednarek nasz CERTYFIKAT.  
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929