Warsztat uwrażliwiający dla studentów
W dniach 21-23 I 2014 w świetlicy przy ul. Magnoliowej 4 odbędzie się 30 godzinny warsztat uwrażliwiający dla studentów  kierunków społecznych Uniwersytetu w Białymstoku, którzy zamierzają swoją karierę zawodową związać z pracą na rzecz rodzin. Warsztat jest kolejnym etapem 2-letniego programu stażowego prowadzonego przez Stowarzyszenie.

Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Bank BPH 66 1060 0076 0000 3200 0133 2394