VI OFIP

Tak jak się spodziewaliśmy VI OFIP był bogatym miejscem wymiany doświadczeń, pogladów na temat funkcjonowania III sektora. Spostrzeżenia przywiezione z Forum pozwalają wysnuć wniosek, iż problemy z jakimi spotyka się  na co dzień nasze Stowarzyszenie, nie są obce innym organizacjom w kraju. Przywieźliśmy z Warszawy również nadzieję, że rozwój sektora idzie we wlaściwym kierunku. Na zdjęciu, spotkanie białostockich organizacji z premierem Tadeuszem Mazowieckim.

 
Dotacje w 2019
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929