Odbyła się ogólnopolska konferencja dotycząca placówek wsparcia dziennego
W piątek 22.11.2013 r. odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Specyfika pracy z dzieckiem i rodziną z problemem przemocy w rodzinie w placówkach wsparcia dziennego” organizowana przez nasze stowarzyszenie, uczestniczyli w niej bardzo licznie pracownicy placówek wsparcia dziennego oraz osoby pracujące z rodzinami i dziećmi marginalizowanymi w innych instytucjach, wolontariusze, studenci oraz goście specjalni Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pan Andrzej Kozłowski, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Pani Edyta Mozyrska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Pani Zdzisława Sawicka oraz Przewodniczący Komisji Spraw społecznych i Zdrowia Pan Stefan Nikiciuk. Współorganizatorem wydarzenia był Podlaski Urząd Wojewódzki. Partnerami w organizacji konferencji była restauracja Venessa oraz PGE dystrybucja odział Białystok.

Konferencja została zorganizowana w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej".
 
Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929