Rozpoczynamy bezpłatne szkolenie zawodowe dla studentów nauk społecznych Uniwersytetu w Białymstoku

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA zaprasza studentów nauk społecznych I-go, II-go i III-go roku na szkolenie zawodowe, mające na celu praktyczną naukę zawodu z dziećmi i rodzinami ze środowisk marginalizowanych.

Studentom proponujemy bezpłatne szkolenie zawodowe, które obejmuje:

- zajęcia wykładowe prezentujące patogenezę zaburzeń zachowania oraz metody profilaktyki, terapii i rehabilitacji społecznej,

- warsztaty uwrażliwiające, przygotowujące do praktycznej nauki zawodu,

- dwuletnie staże zawodowe w środowiskowych placówkach Stowarzyszenia, obejmujące wolontarystyczną pracę w wymiarze ok. 12 godz./tyg. oraz udział w zebraniach klinicznych.

Zajęcia szkoleniowe dla stażystów-wolontariuszy prowadzone będą przez pracowników Stowarzyszenia mających doświadczenie w pracy środowiskowej.

Staże oferowane przez Stowarzyszenie wymagają dużego zaangażowania, lecz dają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i cennego doświadczenia.

Zajęcia wykładowe odbywać się będą w miesiącach listopad -styczeń (5 spotkań)

 w godzinach popołudniowych.

Udział w wykładach daje możliwość uczestnictwa w 3 dniowym warsztacie uwrażliwiającym, mającym na celu pogłębienie wglądu i świadomości swoich ograniczeń i silnych stron, co jest niezbędnym warunkiem w pracy z drugim człowiekiem.

Udział w warsztacie pozwoli wybranym osobom na  rozpoczęcie stażu w placówkach wsparcia dziennego, prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie.

Terminy wykładów:   25 XI  sala  224

                                   2 XII sala 7

                                   11 XII sala 209

                                   16 XII sala 7

13 XII sala 7

Wszystkie wykłady rozpoczynają się o godzinie 18. 00

Osoba do kontaktu: Elżbieta Dallemura, tel. 535 755 633 oraz p. dr Tomasz SosnowskiDotacje w 2018
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929