Pani skarbnik obiecuje 700.000 zł na wsparcie białostockich świetlic
W poniedziałek (28 października), w imieniu wszystkich białostockich świetlic opowiadaliśmy Radnym miejskim o tragicznej sytuacji, w jakiej znalazły się świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne w Białymstoku, po wejściu w życiu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przedstawiliśmy konsekwencje likwidacji 17 placówek i prosiliśmy o pomoc. Pani skarbnik, która była obecna na sesji obiecała przesunięcie 700 tysięcy złotych na wsparcie placówek wsparcia dziennego i na ich dostosowanie do obowiązujących przepisów.
Serdecznie dziękujemy!


Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929