Promyk nadziei dla świetlic???
"Radni z komisji spraw społecznych i zdrowia chcą, by w budżecie na przyszły rok wygospodarować pieniądze niezbędne na dostosowanie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych do wymogów przeciwpożarowych." Cały artykuł na stronie: 

Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Bank BPH 66 1060 0076 0000 3200 0133 2394