Promyk nadziei dla świetlic???
"Radni z komisji spraw społecznych i zdrowia chcą, by w budżecie na przyszły rok wygospodarować pieniądze niezbędne na dostosowanie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych do wymogów przeciwpożarowych." Cały artykuł na stronie: 

Dotacje w 2018
Wspierają nas:
Alior Bank 52 2490 0005 0000 4530 3734 7929